eng | srb
office: Francuska 17
11000 Belgrade
+381 11 3284 371
e-mail: office@wind.co.rs

AMD Virtuelna realnost
 Virtuelna realnost ili VR je kompjuterski generisano virtualno okruženje koje stvara impresivni i realan korisnički doživljaj. VR stvara osećaj realizma simulirajući Vaše fizičko prisustvo u okviru softvera koji simulira stvaran svet.