eng | srb
office: Francuska 17
11000 Belgrade
+381 11 3284 371
e-mail: office@wind.co.rs

Feel Pilates Studio - Korporativni i vizuelni identitet
Pilates vežbe kojima se postiže balans duha i tela zauzimaju sve značajnije mesto u životu ljudi orijentisanih ka zdravom načinu življenja.Feel Pilates želi da takav koncept približi novim generacijama kroz komuniciranje vrednosti kao što su: zdrav zivot, vitalnost, balans duha i tela, unutrašnji mir... Uzimajući sve to u obzir kreirali smo vizuelni identitet i komunikacionu strategiju sa željom da promovišemo navedene vrednosti, da napravimo distinkciju u odnosu na konvencionalne načine vežbanja i time uspostavimo trajnu vezu između Feel Pilatesa i ciljne grupe.